Kanuniden sonra tahta kim geçti

II. Selim tahta geçmiştir. ıı. Selim tebaa arasında Sarı Selim olarak anılırdı. II. Selim (Osmanlı Türkçesi: سليم…