Site İçinde Ara


Babam , Ben ve Robot

Evindeki Laboratuvarda son üretilen eğlence robotunun testlerini yapıyordu Akın Bey , evinde olmanın rahatlığını seviyordu.

Şirket laboratuvarındaki soğuk ortama hala alışamamasının sebebini asosyalliğine bağlasalar da o zaten insanlarla yeterince paylaştığına inanıyordu onlara karşı daha fazlası yoktu içinde.

Cansız şeylerin canlı taklidi yapmasını sağlıyordu kendi mühendisliğinin tanımını böyle yapmıştı.

” Baba ne yapıyorsun ? ” bu laboratuvarın kapısındaki oğlu kemalin sesiydi…

Kemal’in babası izin vermeden laboratuvara girmesi son yaramazlığından sonra yasaktı. Kemal 7 yaşındaydı , babası gibi bilgisayar ve robotlara meraklıydı…geliştirdiği uygulamalar uygulama marketlerinde ilk sıralarda olmasa bile gerçekten seviliyordu.

” Gel gel hadi ” Akın Bey , Kemal’in son projesiyle ilgilendiğini biliyordu. Eğlence robotlarında arkadaşlık duygusunun daha doğal olmasını sağlayan bir betik üzerinde çalışmaktaydı.

” Hala düzgün karşılık vermiyor mu ? ” Kemal , XK7’nin etkileşim testlerinde Babasıyla yer almış , XK7’nin insan ve özellikle çocuklarla iletişiminde babasına çok yardımcı olmuştu.

Kemal ona  ” Eksasev ” diyordu.

Kendince türetmişti bu ismi ” Ölü sevgi ” anlamında kullanıyordu. Piyasada çok sevilen bir robottu ” Eksasev ” özellikle dadı robotlarıyla beraber kullanıldığında çalışan ebeveynler için bir kurtarıcı denebilirdi.

Şirketin bu tatlı kârı bırakmak istememesi ve diğer rakip üreticilerin eğlence robotlarına karşı daha insansı duygular yüklenmesi görevi Akın Bey’in başında bulunduğu Doğal Zeka Uygulamaları  birimine verilmişti.

” Son testleri yapıyorum , sanırım sinir düğümleri çözümleme yaparken göz ve kulakdan gelen sinyalleri tam işleyemiyor ” Akın Bey , elindeki tabletle Eksasev’in ortamdaki bilgileri nasıl işlediğini gözlemliyordu.

Kemal , Eksasev’in yanına geldiğinde , elindeki tablete bakan Akın Bey ” senin geldiğini anlamış gibi tüm grafikleri hareketlendi ” dedi.

” Baba önce şu donuk bakışlarını halletsen diyorum ” Kemal kendisini arayan Eksasev’in yanına geldiğinde Eksasev , Kemal’in gözlerinin içine bakıyordu.

” O bakışlarda bir anlam olması için çok çalıştığımı biliyorsun ” Akın Bey elindeki tableti Kemal’e uzattı.

” Grafikler bir önceki betiğe göre yumuşak geçişlere sahip sence oluyor mu dersin ? ” Akın Bey , Kemal’in kendisini doğrulamasını beklercesine Kemal’in tablette gördüğünü anlamlandırmasını bekledi.

” Haklısın bu son sinir düğümünü eklemen grafikleri düzeltmiş ve hareketleri daha insansı ” Kemal eliyle Eksasev’in başını okşadı ” bak tepkileri de daha iyi ” Kemal’in başını okşaması Eksasev’in de hoşuna gitmişti.

” Ne dersin Baba , birgün robotlar bizi gerçekten sevebilir mi ? ”

Akın Bey , kemal’in başını eliyle kavrayarak yavaşça kendine doğru çekti ” bilmem belki ama kendilerini bizden çok sevmesinler yeter ” dedi gülerek , ikisi de gülüştüler.

Etiketler:

Cehennemin Kapısı

Ergenekon’a sıkışan Türk kavmi çıkış yolu aramaktadır. Bir çözüm yolu bulmak için bir araya gelen boyların şaman rahipleri yüce ruhtan yardım istediler. Çadırdaki toplantıda ateşin üzerindeki dumanlar içinde iki kapı görünür, kapılar duman içinde yüzerken bir ışık huzmesi sürekli bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkmakta ve aydınlığın içinde kaybolmaktadır. Rahipler bunun bir işaret olduğunu bir kapı yapmaları gerektiği ve bu kapıdan geçen kavmin yüce ruhun yardımıyla dağın arkasına geçeceklerini söylerler.

Rahiplerin bilmedikleri ise bu kapılardan birisin iyilik diğerinin ise kötülük kapısı olduğudur. Toplantıda kocalardan biri bu kapıların efsanevi iyilik ve kötülük kapıları olduğunu eğer biri yanlışlıkla iyilik kapısından girerse diğer tarafa kötü olarak geçeceğini belirtir. Şamanlar bunun olmaması için kavim kurtulduktan sonra iki kapıyı da yakmaya karar verirler. Böylece hiç kimse bu kapıları bir daha kullanamayacaktır.

Rahipler kendilerine bu ilhamın Yüce Ruh tarafından yapıldığını sanıyordular bu ise büyük bir yanılgıydı, dinledikleri yüce ruh değil şeytanın efsunlarıydı. Şeytan onlara cehennemin kapısını yaptırtacaktı. Bu yeni kapıyla dünyaya açılan cehennem kapılarına bir yenisi daha eklenecekti, cehennem kapılarının esas amacı bir topluma akan kötülüğün kaynağını oluşturmak ve o toplum içindeki şeytanilerin beslenmesini sağlamaktı. Türk kavmine ait olacak bu kapının ise ayrı bir özelliği vardı, bu kapı dünya üzerindeki diğer kapıları bağlayan bir ana kapı hükmünde olacak ve bu kapı sayesinde dünyada kötülük daha rahat dolaşacak, dünya üzerindeki büyük değişimler başlatacak olan bu kavim şeytanın planında en önemli yerlerden birine sahip olacaktı.

Arz da yeni meydana gelen bu olayın yankıları şeytaniler arasında dolaşırken, haberci melekler bu haberi dünyadan sorumlu olan meleklere ulaştırırlar. Melekler bu kapıları çok iyi bilmektedirler cehennem kapıları her kavme akan kötülüğün sorumlularıydı ve bu kapılardan akan kötülüğün etkisi altında kavim en sonunda kendini yok ettirecek kadar günaha boğulmaktaydı. Dünya var olduğundan beri melekler bu kapıların sebep olduğu imhalara şahit olmuşlardı. Türk kavmi dünya üzerinde yeni bir başlangıcın temsilcisi olacaktı eğer bu kapıyı meydana getirirlerse bu onlarında sonu demekti. Melekler bu kez bunun olmasına izin vermemeye kararlıydılar. Semada bu çalkantılar yaşanırken şaman rahipler kapıların ilk büyülerini yapmaya başlamışlardır bile.

Meleklerden biri beyaz bir kurt kılığında dağın eteklerine iner, o sırada demirci ustası ise işiyle meşguldür. Önündeki ateşte tavladığı demirini dövmeye hazırlanırken sarp kayaların zirvesinde uluyan bir kurt duyar. Kurdu takip eder, çıkabildiği yere kadar çıkar ama daha ötesi tırmanmaya elverişli değildir. Yorulduğu yerde daha önce görmediği bir mağara görür, girişi çok geniş değildir ve aşağıdan görüş açısına girmediğinden kimse orada bir mağara olacağını tahmin bile edemez. Mağaranın içinde ilerlemeye devam eder, mağaranın içinde kısıkta olsa bir ışık parıltısı görür. Uzunca bir mesafeden sonra mağaranın sonundaki duvara gelir, eliyle duvardaki taşları yoklar. Bu taşlar elinin her zaman alışık olduğu demir cevheri içeren taşlara benzemektedirler. İşte o anda kafasında bir düşünce peydah olur. Eğer bu taşlar demir içeriyorsa eritilebilirde, büyük bir heyecanla beye gider ve aklına gelen planı anlatır.

Bey Şamanların kapısını ona anlatır ve kendi planını da uygulamasını ister hangisi başarılı olursa kavim oradan çıkacaktır. Demirci ustası Kutalmış diğer demircilere aklına gelen düşünceyi ve nasıl yapacaklarını anlatır. Ergenekon içindeki meyve veren ağaçlar dışındaki tüm ağaçları keserler. Bir bölük mağaranın ağzını genişletir, diğerleri yaptıkları ters çıkrıkla kesilen odunları mağaranın ağzına taşır. Mağaranın içinde Kutalmışın vardığı en son noktaya bir ocak kurulur, ayrıca mağaraya ateşin hava alacağı bir düzenek ve akan demir eriğinin yol alacağı bir kanal kazılır. Dikkat ettikleri asıl şeyse istedikleri mağarayı eritip başlarına çökmesi değil sadece önlerine çıkan duvarı eritmek istiyordurlar. Önlerindeki duvarı erite erite yol alacaklardı. Demirci ustaları bölük bölük içeri girip harlanan ateşin duvarı eritmesine çalışıyorlar ama duvar istenen hızda ilerlemiyordu ilk günün sonun da ancak yarım adam boyu yol alabilmişlerdi. Dağın ne kadar kalın olduğunu da bilmiyorlardı bu onları ümitsizliğe düşürdü. Mağarada bu hummalı çalışma devam ederken Şamanlarda kapıları için dua edecekleri günün yıldızını gökte bekliyordu. Beşinci günün sonunda Şamanların beklediği günün habercisi olan yıldız göründüğünde mağarada yedi at boyu yol alınmıştı ama hala bir sonuç yoktu. Şamanlar 6. günün gecesi marangozun yaptığı iki kapıyı yıldızların en iyi göründüğü Alana getirdiler ve iki kapının da kapısını açtılar. Yıldızın görünmesiyle birlikte dansa başladılar, gökten aşağı doğru ışık huzmeleri inmeye başladı. Mağarada ise odun neredeyse bitecektir ama hala bir işaret yoktur. Demircilerin körük rüzgârlarına meleklerin üflemeleri de karışır çünkü kapıları kullanmalarını istemezler. Şeytansa kapıların hazır olmasını sabırsızlıkla beklemektedir. Duvar tamamıyla erimiştir ama ilk önce gece olduğu için bunu anlayamazlar sonra gökyüzünde ayın yanında uluyan beyaz kurdu görürler. Kutalmış haberciye çıkışa vardıklarını söyler o da dörtnala koşturarak otağa gider haberci otağa vardığında Şamanların töreni bitmek üzeredir. Son ışıkta kapıların içine girince kapılar kendiliğinden kapanır. Haberci beylere haber verince hep birlikte mağaraya giderler onlarda ayı görünce kurtulduklarını anlarlar ancak atalar öldüğü için kimse dönüş yolunu bilmemektedir. Uluyan kurt ayın yanında tekrar belirir Kutalmış mağarayı ona kurdun haber verdiğini söyler. Beyler Ataların ruhlarının kurdu izlemelerini istediklerinde hemfikirdir. Şamanlar kapılar hazır olsa da onları kullanmak istemedikleri için kapıları yakmaya karar verirler, ateşin içine kapıları atarlar ancak iyilik kapısı yanar ama kötülük kapısı yanmamıştır. Yaptıkları hatayı anlayan şamanlar kapıyı ergenekonda bırakıp orayı terk edeceklerdir, emindirler ki kapı bir daha ergenekona gelen olmayacağı ve bu sarp dağları aşan kimse olmayacağından bulunamayacaktır kapıyı ergenekona gömerler…

SHATTERED DREAMS OF REVOLUTİON | DEVRİMİN PARÇALANMIŞ HAYALLERİ – Jews | Yahudiler

Daha öncede belirttiğim gibi twitter hesabımda paylaştığım ingilizce metinler üzerinde çözümleme yaparak daha derin araştırma yapacak kişilere hem dil gelişimi hemde bilgi sağlamak amacını güttüğüm 2. metin  Bedross Der Matossian‘nın kitabından yahudilerle ilgili bir bölüm üzerine olacak , Shattered Dreams of Revolution (Devrimin Parçalanmış Hayalleri)

Uyarımı yine tekrarlayayım;

Not: Çalışma yaptığım kitaplardaki düşüncelerin hepsini benimsemek veya size reklamını yapmak gibi bir amacım yoktur. Benim için önemli olan incelenen kaynaktaki açık ve gizli bilgi kırıntılarıdır. O yüzden bize düşman gözüyle bakan kişilerin çalışmalarına da bu okumalarda yer vereceğim şimdiden ön yargılı davranacaklara duyurulur.

Metin; [bağlantılara tıklayarak kelimelerin anlamlarına bakabilirsiniz]

The approximately seven hundred Jewish volunteers in the Action Army of Şevket Paşa took part in the battles for the capital and the defeat of the sultan, but the army battalion was extremely short-lived.

[ Başkentin alınması ve Sultanın yenilmesi için yapılan savaşlarda yaklaşık 700 yahudi gönüllü Şevket Paşa’nın harekat ordusunda yer aldı , ama bu tabur çok kısa ömürlü oldu ]

 • 31 Mart’ta çoğu resmi tarih sadece Harekat Ordusundan bahseder bu çalışma harekat ordusunda başka unsurlarında olduğunu ortaya koymaktadır. ( IMRO ve Ermeniler )
 • Harekat Ordusu safında yer alan diğer unsurlar çete olarak adlandırılırken yahudiler için tabur ifadesi kullanılması dikkat çekicidir. Bu durum taburun kısa ömürlü olsa da selanikte daha önce askeri bir eğitim aldığını işaret edebilir mi ? Eğer böyle bir durum varsa eğitimlerini kim gerçekleştirdi ?
 • Ayırca araştırmacı karşılaşılan durum için savaş kelimesini kullanarak İstanbul’da kimsenin fazla üzerinde durmadığı ama yaşananların osmanlı askerilerinin katledilmesine kadar varan kanlı olayların yaşandığını ortaya koymaktadır. Resmi tarih karşı devrimcilerin hemen teslim olduğu fazla direnmediğini söyler.

It was established for a specific time only and meant to demonstrate the dedication of Salonica’s Jews for protecting the constitution.

[Bu tabur Selanik yahudilerinin anayasayı korumaya ne kadar kendilerini adadıklarını göstermek amacıyla belirli bir zaman için kuruldu]

 • Bu cümle eğer tek başına alınırsa bu yahudilere osmanlıların teşekkür bile etmesi gerekebilir ancak sondaki cümle bu amacın anayasadan ziyade başkenti basıp padişahın devrilmesindeki asıl iştiyakın siyonizm ve filistinde bir devlet kurmak olduğunu gösteriyor

After the Action Army achieved its goal of liberating the capital from the counterrevolutionary forces, the Jewish battalion was dismantled.

[Harekat Ordusu hedefi olan karşı devrim güçlerinden başkenti özgürleştirdikten sonra bu yahudi tabur dağıtılmıştır.]

 • Bu taburun uzun vadeli olmadığı doğrudur 2.Abdülhamid’in esir alınmasından sonra bir daha resmi tarihte karşımıza çıkmamıştır.

Some of the volunteers, however, enrolled in the Ottoman military school.

[Gönüllülerden bazıları her nasılsa osmanlı askeri okullarına kaydoldu (alındı).]

 • Bu metnin en can alıcı noktası budur , osmanlı zaten yapılan ıslahat ve tanzimat reformlarıyla müslüman olmayan tebanında askerlik vazifesi yapmasını kabul etmişti.
 • Bu yahudilerin askeri okullara alınması kim olduklarının bilinip bilinmediği sorusunu sordurmaktadır. Hatırlarsanız eski iki genelkurmay başkanımız için yahudi olduklarına dair söylentiler çıkmıştı acaba bu taburdan askeriyeye kaydolan yahudilerle bir akrabalıkları olabilir mi ? Genelkurmay arşivlerinde böyle bir bilgi mevcut mudur ?

One of these volunteers was Shemtov Revah, who gave his memoirs to Itzhak Ben Zvi.

[Bu gönüllülerden biri de Shemtov Revah’tır ve anılarını Itzhak Ben Zvi’ye vermiştir.]

 • Bu tabur hakkındaki bilgiyi Shemtov Revah adlı bir yahudinin hatıratından alınıyor.
 • Bu hatıratı Shemtov , Ben Zvi’ye vermekte Ben Zvi ise siyonist milliyetçi bir kişidir ayrıca kurulan israil devletinin de cumhurbaşkanlığını yapmıştır.

Based on these memoirs, Ben Zvi argued that the formation of the Jewish battalion was an important precedent for the formation of the Israeli army.

[Bu anıları temel alarak Ben Zvi , yahudi taburunun kuruluş formülasyonuna göre İsrail Ordusunun yapısal geleneğini belirlemiştir.]

 • Ben Zvi israil ordusu kurulurken bu ordunun kuruluş şeklinden yararlandıysa eğer sadece basit bir gönüllü topluluğu olamayacağını burdan çıkarmamız gerekir.

According to him most of the Jews who participated in the Jewish battalion were enthusiastic Zionists and nationalists who believed the Young Turk Revolution would open new horizons for the empire’s Jews and for Zionism’s goal of establishing a Jewish homeland in Palestine.

[Ona göre yahudi taburuna katılan birçok yahudi ateşli bir siyonizm savunucusu ve milliyetçidir ve bunlar Jöntürk Devriminin yahudi imparatorluğuna yeni ufuklar açacağını ve siyonizmin hedefi olan yahudi anayurdunun filistinde kurulacağına inanmaktadır.]

 • Ben Zvi’ye göre bu gönüllüler çoğunlukla siyonist idealleri benimseyen yahudiler yani 2.Abdülhamid’in yönetiminden şikayetten ziyade filistinde bir devlet kurdurmaması onların öfkesini 2.Abdülhamid’e yöneltmiştir.
 • JönTürk Devrimine destek vermelerinin en temel sebebi israil devletinin kurulmasıdır.
 • Jöntürklerin yapmış olduğu devrim bu olaylada ortaya çıkmıştırki Türklerden ziyade tüm etnik unsurlara yaramıştır.
 • Jöntürkler birilerinin maşası olduklarını Balkan Savaşları ve 1.Dünya Savaşlarında anlamışlar ama iş işten geçmiştir.

Bu yazıyla ilgili bir fikriniz veya öneriniz varsa mutlaka yorum yazın ! Hakaret ve kötü kelimeler içermeyen tüm eleştiri ve katkılar dikkate alınacaktır.

 

Etiketler:

Shattered Dreams of Revolution | Devrimin Parçalanmış Hayalleri

İngilizce çalışmamıza Bedross Der Matossian‘nın kitabıyla başlıyoruz , Shattered Dreams of Revolution (Devrimin Parçalanmış Hayalleri)

Not: Çalışma yaptığım kitaplardaki düşüncelerin hepsini benimsemek veya size reklamını yapmak gibi bir amacım yoktur. Benim için önemli olan incelenen kaynaktaki açık ve gizli bilgi kırıntılarıdır. O yüzden bize düşman gözüyle bakan kişilerin çalışmalarına da bu okumalarda yer vereceğim şimdiden ön yargılı davranacaklara duyurulur.

Bedross Der Matossian yaptığı bu çalışmada daha çok ermenilerin gözüyle olayları değerlendirmiştir. Bu değerlendirmesi ona Gülbenkyan Doktora Sonrası Kısa Vadeli Araştırma Bursu (2013) ödülü kazandırmıştır.

Gülbenkyanların zamanında dünyada ne kadar etkin olduklarını sanırım bilirsiniz yine de etkin sayılırlar. Özellikle Kalust Sarkis Gülbenkyan türkiye için önemli bir isimdi.

Bedross Der Matossian‘nın kitabından metinleri incelemeye başlayalım ;

ermeniler

 

The nineteenth century , External groups , most important of which was the Catholic Armenian Mekhitarist Congregation located in Venice , followed by Catholic and Protestant missionaries , played a part in the introduction of modern education. Through their eminent colleges in Aintab (1874) , Merzifon (1886) , Tarsus (1888) , Harput (1852) , Kayseri (1871) , İzmir (1878) and İstanbul (1863) , the Protestant missionaries expounded the political ideals of the West to their students.

[bağlantılara tıklayarak kelimelerin türkçe karşılıklarına bakabilirsiniz]

Bu metinden çıkarımlar ;

 • Ermeniler sadece ortodoks değilmiş
 • Katolik Ermeni Mıkhıterist Tarikatı‘nın Venedik merkezli olması dünya yönetiminde olanlarla dirsek temaslarını ortaya koyuyor.
 • Eğitim adı altında Osmalıya batı’nın yıkıcı fikirlerini empoze etmenin yolu bulunmuş.
 • Osmanlı’yı imparatorlukken yıkan fikirler yeni kurulan ulus devletlerin kurucu fikirleri olmuştur. O devletlerde yaşayanlar şimdi kendilerine empoze edilen fikirleri iyi denetlemeli şimdi yıkalan ve kurulan ne olacak…
 • Katolik ve Protestanlar ayrı veya kavgalı gibi görünse de osmanlı için beraber iş çevirebilmeyi başarabilmişler.
 • Osmanlıda açılan bu kolejlerin faaliyetleri , mezunları ve çalışanları çok iyi araştırılmalı.

The nineteenth century ; 19. Yüzyıl ( bu metin 19.yüzyıldaki ermenilerin yerleştikleri yerlerden bahseden bir bölümden alındı)

External groups ; Dış gruplar (ermeniler çoğunlukla osmanlı olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde bulunuyordular , bu dış gruplardan kasıt osmanlı toprakları dışında yaşayan ermenilerdir. Nasıl ki şimdi diaspora diye bir tanımlama var onun gibi düşünebilirsiniz)

Most important ; En önemli

Catholic Armenian Mekhitarist Congregation ; Katolik Ermeni Mıkhitharist Cemaati (Tarikatı)

Locate ; Yerleşmek (-(e)ed yerleşik , yerleşmiş)

Venice ; Venedik

Catholic ; Katolik

Protestant ; Protestan

Missionary ; Misyoner ( çoğulu missionaries ; misyonerler -ies çoğul takısıdır -ler / -lar gibi)

Play ; Oynamak ( oyun oynamak , oyun , oynatmak olarak ifade edilebilir )

Play a part in ; Rol üstlenmek ( play-ed ; rol oynadı , rol üstlendi [geçmiş zaman takısı -ed] )

Introduction ; Tanıtmak , giriş ve uygulama olarak ifade edilebilir.

Education ; Eğitim

Through ; Yoluyla , vasıtasıyla

Eminent ; Tanınmış , seçkin

College ; Kolej , Lise

Expounded ; Açıklanan , açıklanmış

Political ideals ; Politik fikirler

Political ideals of West ; Batının Politik fikirleri ( düşünce akımları da denebilir )

Student ; Öğrenci ( -s takısıyla öğrenciler )

Their ; Onların

To their students ; Öğrencilerine


Bu yazıyla ilgili bir fikriniz veya öneriniz varsa mutlaka yorum yazın ! Hakaret ve kötü kelimeler içermeyen tüm eleştiri ve katkılar dikkate alınacaktır.

 

İngilizce öğrenmek / bilmek neden önemlidir ?

www.twitter.com/neoturk hesabımda internette kendi çapımda yaptığım araştırmaları ve kaynakları paylaştıkça karşılaştığım en büyük şikayet bu paylaşımları neden türkçe yapmadığımdı.

twitter’da bir bilgiyi hızlıca ve kısaca aktarmak zorunda olmak bulunan bir bilgiyi çevirme vesaire gibi işleri de katarsak zaman ve emek istiyordu ( ben biraz tembelim :).

Düşündüm ki ingilizce araştırma yapmak isteyenlere veya dil öğrenmek isteyenlere ne gibi bir faydam dokunabilir.

İngilizce öğreten veya eğitim konulu binlerce site mevcut , bir yenisini daha eklemek zaman harcamaktan öteye gitmeyecek bir israf olacaktır.

Bende daha çok metin çözümleme yaparak dil haznenizi ( benimki de) zenginleştirmek istemekteyim.

Kendimi sokakta kurtaracak bir ingilizcenin üstünde dil bilgisi veya öğretmenlik taslamak gibi bir kaygım yoktur. Yanlışım olursa Please correct me 🙂 ( Lütfen düzeltin beni 🙂

İngilizce şuanda dünya dili diye pazarlanıyorsa bunun sebebi bilginin ingilizce üretiliyor olmasındandır. Tez yazıp ingilizce çeviriniz yoksa değersiz gibi bakılıyor öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta içeriktir. (bu benim kanaatim)

Birde google sağolsun biz de dünyanın ingilizce olduğuna dair bir kanaat oluşturuyor. Aramalarınızı rusça , çince ve hintçe yaparsanız ingilizceden daha fazla websitesinin google’ın sunucularında indekslendiğini görebilirsiniz.

Bizim için önemli olan bilgidir ve o bilginin kaynağıdır. Dil sadece bilginin ifade biçimini oluşturur. Ben o bilgiye en kolay nasıl ulaşabilirim onun derdinde olmalıyım.

En kestirme yol ulaşmak istediğim bilginin biçimlendiği dili öğrenmek olur. Bu sizi bir başkasının keyfine kalmış hatta yorumlarıyla zenginleştirip eksilteceği tercüme sorunsalına sokmaz.

İlim tetkikle olur tercümeyle olmaz !

İngilizcede şuan için birçok bilgiye en kısa sürede ve kolay ulaşmamızı sağlayan dildir. ( bir gün türkçenin o yeri alması dileğiyle)

İngilizce bilerek birilerinin daha önce size sunmuş olduğu tercüme bilginin kaynağına ulaşabilir yaptığı yorumları anlayabilirsiniz. Hatta bazen o bilginin size yanlış aktarıldığını bile görebilirsiniz.

Zamanım oldukça araştırma yaparken bulduğum önemli gördüğüm ingilizce metinleri çözümleyerek ingilizce kelime dağarcığımızı arttırmaya çalışacağım.

Umarım hepimizin faydasına olur.

 

Etiketler: