ERİTROSİT SÜSPANSİYON nedir ?

Tanım : Eritrosit süspansiyonu plazmasının 3/4 \’ ü alınmış kandır. Antikoagulan koruyucu sıvı içine alınan tam kandan hazırlanır. ( 100ml normal salin, adenin, glukoz, mannitol (SAG-M) veya eşdeğer ek solusyon eklenmiş minimal plazma içeren 150-200 ml eritrosit)

Hazırlanışı : Bunun için tam kanın alındığı torbaya bağlı ikinci bir boş torba olmalıdır. Önce tam kan torbası santrifüj edilerek eritrosi ve plazması ayrılır, üstte kalan plazma bir ekstraktör yardımı ile ikinci torbaya aktarılır. İlk torbada sadece eritrosit süspansiyonu kalır. Ek torbaya plazma aktarılırken 60-90 ml kadar plazma eritrosit süspansiyonu içinde bırakılır. Böylece eritrosit metabolizması ve antikoagulasyonu için yeterli miktarda besleyici ortam sağlanmış olur. Bu şekilde  hazırlanan bir ünite eritrosit süspansiyonu yaklaşık 200 ml eritrosit içerir. Hematokriti % 70 -80 kadardır. CPDA-1 solüsyonunda hazırlanmış ise +4C0de hazırlanmış ise 35 gün saklanabilir. Eritrositler üzerine SAG-M solüsyonu da eklenebilir. Bunun için santrifügasyondan sonra ekstraktör aracılığı ile plazması tama yakın alınmış eritrositler üzerine ek solüsyon torbasındaki SAG-m ilave edilir.

Saklama Koşulları : Bu ürünün saklanma süresi +4C°\’ de 42 güne kadar uzar. SAG-M\’ lü eritrosit süspansiyonlarının hematokriti %55 kadardır.

Saklamada olabilecek değişiklikler : Saklanan kanda bazı değişiklikler olmaktadır. CPDA-1 içeren torbalarda birinci günde plazma potasyumu ortalama 5.1 mEq/L, 35. günde ortalama 78.5mEq/L\’ dir. Renal fonksiyonu normal bir kişi bunu tolere edebilirken renal fonksiyonu bozuk olanlar veya yeni doğanlar bu düzeydeki potasyumu tolere edemezler. Transfüzyon için saklama süresi daha kısa olan kan ürünü önerilir. Özellikle yeni doğana verilecek olan eritrosit süspansiyonlarının 7 günlükken taze olması tercih edilmelidir. Banka kanında hemoliz saklama süresiyle orantılı olarak artar. Serbest hemoglobin 1. günde ortalama 78 mg/L iken günde ortalama 658 mg/L. dir.

Endikasyonlar : Eritrosit süspansiyonları, hematinik ilaçlarla düzeltilemeyecek anemilerle oksijen taşıma kapasitesindeki azalmaya bağlı semptom ve klinik bulgular ( taşikardi, yorgunluk, kısa ve sık soluma, senkop,serebral hipoksiye bağlı çeşitli nörolojik semptom-bulgular, angina pektoris v.b.)gösteren hastalıkların tedavisinde kullanılır. Yani eskiden klinisyenlerce kabul edildiği gibi eritrosit süspansiyonu transfüzyonu, hemoglobin kritik bir eşik değerin altındaysa değil, doku hipoksisine bağlı belirti ve bulgular vücudun kompanse edici mekanizmalarınca düzeltilemeyecek hale geldiği zaman yapılmaktadır.

Kontrendikasyonları : Yenidoğanların kan değişim (Exchange transfüzyon) transfüzyonlarında önerilmez.

Uygulama :

  • Alıcı ile ABO ve Rh D uygun olmalıdır.

  • Kan torbasına asla herhangi bir tıbbi ilaç eklenmemlidir.

  • Transfüzyon 4 saat içinde bitirilmelidir.

Anemilerde sadece eritrosit kitlesi azaltılıp intravasküler sıvı hacmi değişmediğinden sıvı tedavisine gerek yoktur.

Kronik anemilerde çoğu hasta 7-8 gr/dl hemoglobin değerini tolere edebilir. Ancak hastanın genel durumu ve altta yatan hastalığı mutlaka değerlendirilmelidir. Örneğin orta ağır derecede kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, kroner arter ya da serebrovasküler  hastalığı olanlarda bazı yaşlı kişilerde hemoglobin değeri yüksek olsa da eritrosit transfüzyonuna gerek duyulabilir.

Transfüze edilecek eritrosit süspansiyonunun miktarı da hastanın klinik durumuna bağlıdır. Erişkinlerde 1 ünite eritrosit süspansiyonu ile hematokrit % 3, hemoglobin 1 gr/dl yükseltilebilir. Yeni doğan ve çocukluk döneminde 6-10 ml/ kg eritrosit süspansiyonu 2-3 saatte transfüze edilerek hemoglobin değeri yaklaşık 2-3 g/dl arttırılabilir.

Anahtar Kelimeler:


eritrosit nedir | eritrosit süspansiyonu kaç ml | eritrosit süspansiyonu nedir |


Yorum Yapabilirsiniz

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.