Site İçinde Ara


Geçmiş

SHATTERED DREAMS OF REVOLUTİON | DEVRİMİN PARÇALANMIŞ HAYALLERİ – Jews | Yahudiler

Daha öncede belirttiğim gibi twitter hesabımda paylaştığım ingilizce metinler üzerinde çözümleme yaparak daha derin araştırma yapacak kişilere hem dil gelişimi hemde bilgi sağlamak amacını güttüğüm 2. metin  Bedross Der Matossian‘nın kitabından yahudilerle ilgili bir bölüm üzerine olacak , Shattered Dreams of Revolution (Devrimin Parçalanmış Hayalleri)

Uyarımı yine tekrarlayayım;

Not: Çalışma yaptığım kitaplardaki düşüncelerin hepsini benimsemek veya size reklamını yapmak gibi bir amacım yoktur. Benim için önemli olan incelenen kaynaktaki açık ve gizli bilgi kırıntılarıdır. O yüzden bize düşman gözüyle bakan kişilerin çalışmalarına da bu okumalarda yer vereceğim şimdiden ön yargılı davranacaklara duyurulur.

Metin; [bağlantılara tıklayarak kelimelerin anlamlarına bakabilirsiniz]

The approximately seven hundred Jewish volunteers in the Action Army of Şevket Paşa took part in the battles for the capital and the defeat of the sultan, but the army battalion was extremely short-lived.

[ Başkentin alınması ve Sultanın yenilmesi için yapılan savaşlarda yaklaşık 700 yahudi gönüllü Şevket Paşa’nın harekat ordusunda yer aldı , ama bu tabur çok kısa ömürlü oldu ]

 • 31 Mart’ta çoğu resmi tarih sadece Harekat Ordusundan bahseder bu çalışma harekat ordusunda başka unsurlarında olduğunu ortaya koymaktadır. ( IMRO ve Ermeniler )
 • Harekat Ordusu safında yer alan diğer unsurlar çete olarak adlandırılırken yahudiler için tabur ifadesi kullanılması dikkat çekicidir. Bu durum taburun kısa ömürlü olsa da selanikte daha önce askeri bir eğitim aldığını işaret edebilir mi ? Eğer böyle bir durum varsa eğitimlerini kim gerçekleştirdi ?
 • Ayırca araştırmacı karşılaşılan durum için savaş kelimesini kullanarak İstanbul’da kimsenin fazla üzerinde durmadığı ama yaşananların osmanlı askerilerinin katledilmesine kadar varan kanlı olayların yaşandığını ortaya koymaktadır. Resmi tarih karşı devrimcilerin hemen teslim olduğu fazla direnmediğini söyler.

It was established for a specific time only and meant to demonstrate the dedication of Salonica’s Jews for protecting the constitution.

[Bu tabur Selanik yahudilerinin anayasayı korumaya ne kadar kendilerini adadıklarını göstermek amacıyla belirli bir zaman için kuruldu]

 • Bu cümle eğer tek başına alınırsa bu yahudilere osmanlıların teşekkür bile etmesi gerekebilir ancak sondaki cümle bu amacın anayasadan ziyade başkenti basıp padişahın devrilmesindeki asıl iştiyakın siyonizm ve filistinde bir devlet kurmak olduğunu gösteriyor

After the Action Army achieved its goal of liberating the capital from the counterrevolutionary forces, the Jewish battalion was dismantled.

[Harekat Ordusu hedefi olan karşı devrim güçlerinden başkenti özgürleştirdikten sonra bu yahudi tabur dağıtılmıştır.]

 • Bu taburun uzun vadeli olmadığı doğrudur 2.Abdülhamid’in esir alınmasından sonra bir daha resmi tarihte karşımıza çıkmamıştır.

Some of the volunteers, however, enrolled in the Ottoman military school.

[Gönüllülerden bazıları her nasılsa osmanlı askeri okullarına kaydoldu (alındı).]

 • Bu metnin en can alıcı noktası budur , osmanlı zaten yapılan ıslahat ve tanzimat reformlarıyla müslüman olmayan tebanında askerlik vazifesi yapmasını kabul etmişti.
 • Bu yahudilerin askeri okullara alınması kim olduklarının bilinip bilinmediği sorusunu sordurmaktadır. Hatırlarsanız eski iki genelkurmay başkanımız için yahudi olduklarına dair söylentiler çıkmıştı acaba bu taburdan askeriyeye kaydolan yahudilerle bir akrabalıkları olabilir mi ? Genelkurmay arşivlerinde böyle bir bilgi mevcut mudur ?

One of these volunteers was Shemtov Revah, who gave his memoirs to Itzhak Ben Zvi.

[Bu gönüllülerden biri de Shemtov Revah’tır ve anılarını Itzhak Ben Zvi’ye vermiştir.]

 • Bu tabur hakkındaki bilgiyi Shemtov Revah adlı bir yahudinin hatıratından alınıyor.
 • Bu hatıratı Shemtov , Ben Zvi’ye vermekte Ben Zvi ise siyonist milliyetçi bir kişidir ayrıca kurulan israil devletinin de cumhurbaşkanlığını yapmıştır.

Based on these memoirs, Ben Zvi argued that the formation of the Jewish battalion was an important precedent for the formation of the Israeli army.

[Bu anıları temel alarak Ben Zvi , yahudi taburunun kuruluş formülasyonuna göre İsrail Ordusunun yapısal geleneğini belirlemiştir.]

 • Ben Zvi israil ordusu kurulurken bu ordunun kuruluş şeklinden yararlandıysa eğer sadece basit bir gönüllü topluluğu olamayacağını burdan çıkarmamız gerekir.

According to him most of the Jews who participated in the Jewish battalion were enthusiastic Zionists and nationalists who believed the Young Turk Revolution would open new horizons for the empire’s Jews and for Zionism’s goal of establishing a Jewish homeland in Palestine.

[Ona göre yahudi taburuna katılan birçok yahudi ateşli bir siyonizm savunucusu ve milliyetçidir ve bunlar Jöntürk Devriminin yahudi imparatorluğuna yeni ufuklar açacağını ve siyonizmin hedefi olan yahudi anayurdunun filistinde kurulacağına inanmaktadır.]

 • Ben Zvi’ye göre bu gönüllüler çoğunlukla siyonist idealleri benimseyen yahudiler yani 2.Abdülhamid’in yönetiminden şikayetten ziyade filistinde bir devlet kurdurmaması onların öfkesini 2.Abdülhamid’e yöneltmiştir.
 • JönTürk Devrimine destek vermelerinin en temel sebebi israil devletinin kurulmasıdır.
 • Jöntürklerin yapmış olduğu devrim bu olaylada ortaya çıkmıştırki Türklerden ziyade tüm etnik unsurlara yaramıştır.
 • Jöntürkler birilerinin maşası olduklarını Balkan Savaşları ve 1.Dünya Savaşlarında anlamışlar ama iş işten geçmiştir.

Bu yazıyla ilgili bir fikriniz veya öneriniz varsa mutlaka yorum yazın ! Hakaret ve kötü kelimeler içermeyen tüm eleştiri ve katkılar dikkate alınacaktır.

 

Shattered Dreams of Revolution | Devrimin Parçalanmış Hayalleri

İngilizce çalışmamıza Bedross Der Matossian‘nın kitabıyla başlıyoruz , Shattered Dreams of Revolution (Devrimin Parçalanmış Hayalleri)

Not: Çalışma yaptığım kitaplardaki düşüncelerin hepsini benimsemek veya size reklamını yapmak gibi bir amacım yoktur. Benim için önemli olan incelenen kaynaktaki açık ve gizli bilgi kırıntılarıdır. O yüzden bize düşman gözüyle bakan kişilerin çalışmalarına da bu okumalarda yer vereceğim şimdiden ön yargılı davranacaklara duyurulur.

Bedross Der Matossian yaptığı bu çalışmada daha çok ermenilerin gözüyle olayları değerlendirmiştir. Bu değerlendirmesi ona Gülbenkyan Doktora Sonrası Kısa Vadeli Araştırma Bursu (2013) ödülü kazandırmıştır.

Gülbenkyanların zamanında dünyada ne kadar etkin olduklarını sanırım bilirsiniz yine de etkin sayılırlar. Özellikle Kalust Sarkis Gülbenkyan türkiye için önemli bir isimdi.

Bedross Der Matossian‘nın kitabından metinleri incelemeye başlayalım ;

ermeniler

 

The nineteenth century , External groups , most important of which was the Catholic Armenian Mekhitarist Congregation located in Venice , followed by Catholic and Protestant missionaries , played a part in the introduction of modern education. Through their eminent colleges in Aintab (1874) , Merzifon (1886) , Tarsus (1888) , Harput (1852) , Kayseri (1871) , İzmir (1878) and İstanbul (1863) , the Protestant missionaries expounded the political ideals of the West to their students.

[bağlantılara tıklayarak kelimelerin türkçe karşılıklarına bakabilirsiniz]

Bu metinden çıkarımlar ;

 • Ermeniler sadece ortodoks değilmiş
 • Katolik Ermeni Mıkhıterist Tarikatı‘nın Venedik merkezli olması dünya yönetiminde olanlarla dirsek temaslarını ortaya koyuyor.
 • Eğitim adı altında Osmalıya batı’nın yıkıcı fikirlerini empoze etmenin yolu bulunmuş.
 • Osmanlı’yı imparatorlukken yıkan fikirler yeni kurulan ulus devletlerin kurucu fikirleri olmuştur. O devletlerde yaşayanlar şimdi kendilerine empoze edilen fikirleri iyi denetlemeli şimdi yıkalan ve kurulan ne olacak…
 • Katolik ve Protestanlar ayrı veya kavgalı gibi görünse de osmanlı için beraber iş çevirebilmeyi başarabilmişler.
 • Osmanlıda açılan bu kolejlerin faaliyetleri , mezunları ve çalışanları çok iyi araştırılmalı.

The nineteenth century ; 19. Yüzyıl ( bu metin 19.yüzyıldaki ermenilerin yerleştikleri yerlerden bahseden bir bölümden alındı)

External groups ; Dış gruplar (ermeniler çoğunlukla osmanlı olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde bulunuyordular , bu dış gruplardan kasıt osmanlı toprakları dışında yaşayan ermenilerdir. Nasıl ki şimdi diaspora diye bir tanımlama var onun gibi düşünebilirsiniz)

Most important ; En önemli

Catholic Armenian Mekhitarist Congregation ; Katolik Ermeni Mıkhitharist Cemaati (Tarikatı)

Locate ; Yerleşmek (-(e)ed yerleşik , yerleşmiş)

Venice ; Venedik

Catholic ; Katolik

Protestant ; Protestan

Missionary ; Misyoner ( çoğulu missionaries ; misyonerler -ies çoğul takısıdır -ler / -lar gibi)

Play ; Oynamak ( oyun oynamak , oyun , oynatmak olarak ifade edilebilir )

Play a part in ; Rol üstlenmek ( play-ed ; rol oynadı , rol üstlendi [geçmiş zaman takısı -ed] )

Introduction ; Tanıtmak , giriş ve uygulama olarak ifade edilebilir.

Education ; Eğitim

Through ; Yoluyla , vasıtasıyla

Eminent ; Tanınmış , seçkin

College ; Kolej , Lise

Expounded ; Açıklanan , açıklanmış

Political ideals ; Politik fikirler

Political ideals of West ; Batının Politik fikirleri ( düşünce akımları da denebilir )

Student ; Öğrenci ( -s takısıyla öğrenciler )

Their ; Onların

To their students ; Öğrencilerine


Bu yazıyla ilgili bir fikriniz veya öneriniz varsa mutlaka yorum yazın ! Hakaret ve kötü kelimeler içermeyen tüm eleştiri ve katkılar dikkate alınacaktır.